משרדנו מתמחה בתכנון כבישים בין עירוניים בכל רחבי הארץ.

במהלך השנים משרדנו תכנן מגוון רב של פרויקטים בין עירוניים כולל: תכנון כבישים ארציים מהירים, כבישים אזוריים , מחלפים , מחלפונים.

המשרד מתכנן עבור חברות ממשלתיות כדוגמת: חברת נתיבי ישראל , חברת חוצה ישראל , חברת נתיבי איילון , וכמתכנן עבור חברות קבלניות פרטיות בכל רחבי הארץ.

פרויקטים בתחום

כביש 90

סוג הפרויקט: תכנון כבישים בין עירוניים
מזמין העבודה: חב' נתיבי ישראל
עלות הפרויקט: כ – 2 מיליארד ש"ח
אורך הכביש: 180 ק"מ
לצפייה בפרויקט »

מחלף מיתר

סוג הפרויקט: תכנון כבישים בין עירוניים
מזמין העבודה: חב' חוצה ישראל
עלות הפרויקט: כ – 250 מיליון ש"ח
סטטוס הפרויקט: הושלם ביצוע
לצפייה בפרויקט »

כביש 232

סוג הפרויקט: תכנון כבישים בין עירוניים
מזמין העבודה: חב' נתיבי ישראל
עלות הפרויקט: כ – 450 מיליון ש"ח
אורך הכביש: 43 ק"מ
סטטוס הפרויקט: הושלם ביצוע קטע א'
לצפייה בפרויקט »

כביש 31

סוג הפרויקט: תכנון כבישים בין עירוניים
מזמין העבודה: חב' נתיבי ישראל
עלות הפרויקט: כ – 1 מיליארד ש"ח
אורך הכביש: 34 ק"מ
סטטוס הפרויקט: הושלם ביצוע
לצפייה בפרויקט »

כביש 444

סוג הפרויקט: תכנון כבישים בין עירוניים
מזמין העבודה: חב' נתיבי ישראל
עלות הפרויקט: כ – 150 מיליון ש"ח
אורך הכביש: 2 ק"מ
סטטוס הפרויקט: בביצוע
לצפייה בפרויקט »

כביש 39

סוג הפרויקט: תכנון כבישים בין עירוניים
מזמין העבודה: חב' נתיבי ישראל
עלות הפרויקט: כ – 1.6 מיליארד ש"ח
אורך הכביש: 14 ק"מ
סטטוס הפרויקט: גמר תכנון מוקדם
לצפייה בפרויקט »

כביש 3/40

סוג הפרויקט: תכנון כבישים בין עירוניים
מזמין העבודה: מע"צ יחידת הסמך
עלות הפרויקט: כ – 200 מיליון ש"ח
אורך הכביש: 5 ק"מ
סטטוס הפרויקט: הושלם ביצוע
לצפייה בפרויקט »