משרדנו מתמחה בתכנון עבודות פיתוח , תנועה וחניה של אזורי תעשייה, אזורי תעסוקה , מתחמי בילוי ובסיסים צבאיים בכל רחבי הארץ.

המשרד שותף בתכנון פרויקטים מסחריים, פרטיים וציבוריים, הכוללים עבודות עפר, סלילה, תימוך, ופיתוח סופי.

משרדנו מתכנן אזורי תעשייה, בסיסים צבאיים , מתחמי תעסוקה ובילוי עבור משרדים ממשלתיים כגון : משרד הכלכלה, משרד הבטחון , רשויות מקומיות ועבור יזמים פרטיים בכל רחבי הארץ.

פרויקטים בתחום

אזור תעשייה מזרחי קרית גת

סוג הפרויקט: תכנון אזורי תעשייה, תעסוקה ושונות
מזמין העבודה: י.ש.גת חברת ניהול פארק תעשיות קריית גת
עלות הפרויקט: כ – 400 מיליון ש"ח
סטטוס הפרויקט: בביצוע
שטח הפארק : כ - 2,400 דונם
לצפייה בפרויקט »

מתקן חולות

סוג הפרויקט: תכנון אזורי תעשייה, תעסוקה ושונות
מזמין העבודה: משרד הבטחון
עלות הפרויקט: כ – 300 מיליון ש"ח
סטטוס הפרויקט: הושלם ביצוע
לצפייה בפרויקט »

מתחם סינמה סיטי באר שבע

סוג הפרויקט: תכנון אזורי תעשייה, תעסוקה ושונות
מזמין העבודה: חב' סינמה סיטי וחב' י.ח. דמרי
עלות הפרויקט: כ – 350 מיליון ש"ח
סטטוס הפרויקט: הושלם ביצוע
מס' מקומות חניה: כ - 1,000
לצפייה בפרויקט »