מחלף מיתר

מזמין העבודה: חב' חוצה ישראל
עלות הפרויקט: כ – 250 מיליון ש"ח
סטטוס הפרויקט: הושלם ביצוע

מחלף בצומת שוקת בין כבישים 31 ו – 60 , כולל גישור וסלילת כבישים.