כביש 232 (כביש עוטף עזה)

מזמין העבודה: חב' נתיבי ישראל
עלות הפרויקט: כ – 450 מיליון ש"ח
אורך הכביש: 43 ק"מ
סטטוס הפרויקט: הושלם ביצוע קטע א'

הפרויקט כולל שדרוג הכביש הקיים, והפיכתו לכביש דו מסלולי, עם הסדרת צמתים לאורכו.

משרדנו השלים תכנון מוקדם לכל אורך הקטע, ותכנון מפורט לקטע כרם שלום – מבטחים.

בוצע קטע באורך 12 ק"מ מכרם שלום לניר יצחק.