כביש 31 – מבואות ערד

מזמין העבודה: חב' נתיבי ישראל
עלות הפרויקט: כ – 80 מיליון ש"ח
אורך הכביש: 3 ק"מ
סטטוס הפרויקט: הושלם ביצוע

כביש 31 בקטע הכניסה לעיר ערד , מתוכנן כדרך עירונית, עם מדרכות ורצועות גינון לאורכו.

הפרויקט כולל שדרוג הכביש הקיים, כולל הפיכתו לכביש דו מסלולי, הסדרת צמתים מרומזרים והוספת מדרכות ותאורה לאורכו.