כביש 31

מזמין העבודה: חב' נתיבי ישראל
עלות הפרויקט: כ – 1 מיליארד ש"ח
אורך הכביש: 34 ק"מ
סטטוס הפרויקט: הושלם ביצוע

הפרויקט כולל שדרוג הכביש הקיים , כולל הפיכתו לכביש דו מסלולי , הסדרת צמתים והוספת מפרידנים לאורכו.
עבודתנו כללה תכנון מפורט לביצוע לקטעים באורך כולל של כ – 16 ק"מ.
כמו כן, חברתנו ערכה את התכנית הסטטוטרית לכל תוואי הכביש, באורך כולל של כ – 34 ק"מ.