כביש 90

מזמין העבודה: חב' נתיבי ישראל
עלות הפרויקט: כ – 2 מיליארד ש"ח
אורך הכביש: 180 ק"מ

הפרויקט כולל שדרוג הכביש הקיים, הרחבתו לכביש דו מסלולי, הסדרת צמתים והוספת מפרידנים לאורכו.
משרדנו תכנן מקטעים שונים באורך כולל של כ – 116 ק"מ.

הושלם ביצוע קטע באורך 50 ק"מ מאילת ועד לצומת קטורה.