שדרות – שכונת המוסיקה

מזמין העבודה: החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
עלות הפרויקט: כ – 35 מיליון ש"ח
מס' יחידות דיור: 600
סטטוס הפרויקט: בביצוע

שכונת המוסיקה ממוקמת בגבולה המערבי של העיר שדרות , לאורכה של דרך מס' 34.

השכונה מורכבת מ – 3 אשכולות, בהיקף של 600 יח"ד צמודי קרקע ובנייה רוויה , ומוקפת בגנים ובפארקים ציבוריים.