משרדנו שותף בתכנון פרויקטים תחבורתיים מוטים תחבורה ציבורית, במרחב העירוני ובמרחב הכפרי.

נתיבי תחבורה ציבורית , צירי העדפה , מרכזי תחבורה ומסופים לאוטובוסים הינם חלק מהפרויקטים התחבורתיים , המקודמים על ידי משרד התחבורה בשיתוף עם רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ.

פרויקטים בתחום